Witamy na stronie PhenQ.

Jeśli kontynuujesz przeglądanie i korzystasz z tej witryny, wyrażasz zgodę na stosowanie i przestrzeganie poniższych zasad i warunków korzystania, która razem z naszą Polityką Prywatnościzarządzana zarządzana jest przez WOLFSON BRANDS (UK) LIMITED i powiązana z tobą w odniesieniu do tej strony. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek z punktem zasad i warunków korzystania, nie używaj naszej strony.

Termin “PhenQ” lub “nas” lub “my” odnosi się do właściciela witryny. Określenie “użytkownik” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą witrynę internetową.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w nasze “Usługi” i zgadzasz się na poniższe warunki (“Warunki korzystania z usługi”, “Warunki”), w tym te dodatkowe zasady i warunki oraz politykę w odniesieniu do tych/lub dostępnych przez hiperłącze. Niniejsze Zasady i Warunki korzystania z usługi dotyczą wszystkich użytkowników serwisu, w tym między innymi użytkowników przeglądarek, dostawców, klientów, sprzedawców i/lub twórców treści.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodawane na bieżąco do sklepu podlegają również Warunkom korzystania z usługi. W tej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi, zamieszczając aktualizacje i/lub zmiany w naszej witrynie. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzanie tej strony co pewien czas.

Dalsze korzystanie z serwisu lub uzyskanie dostępu do serwisu po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tychże zmian.

WARUNKI SKLEPU ONLINE

Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów na niniejszej stronie internetowej odbywa się całkowicie na twoje własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny spełniają twe określone wymagania.

Nie wolno używać naszych produktów do celów nielegalnych lub niedozwolonych, ani też, w ramach korzystania z Usługi, naruszać jakiegokolwiek prawa obowiązującego w twojej jurysdykcji (w tym prawa autorskie).

Nie wolno ci przesyłać żadnych robaków, ani wirusów lub kodu o charakterze niszczycielskim.

Naruszenie lub pogwałcenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie twoich Usług.

OGÓLNE WARUNKI

Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy usługi każdej osobie bez jakiegokolwiek powodu, w dowolnym momencie.

Rozumiesz, że twoje dane (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane jako niezaszyfrowane i rozwiązanie to obejmuje (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o karcie kredytowej są szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi, ani żadnych kontaktów na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy.

Nagłówki użyte w tej umowie są dostępne tylko dla wygody i nie ograniczają, ani nie wpływają na niniejsze Warunki.

CIASTECZKA

Ta strona używa plików cookie do monitorowania preferencji przeglądania. Jeśli zezwalasz na używanie plików cookie, możemy zbierać informacje od ciebie, gdy:

  • Odwiedzisz stronę internetową i inne witryny dostępne ze strony internetowej
  • Zarejestrujesz się i kupisz produkty lub usługi na stronie internetowej
  • Weźmiesz udział w promocjach, konkursach, ankietach i kwestionariuszach
  • Skontaktujesz się z nami, na przykład na piśmie, dzwoniąc do działu obsługi klienta

PRAWO AUTORSKIE

Ta strona zawiera materiały, które są własnością lub są licencjonowane przez nas. Ten materiał obejmuje, ale nie jest ograniczony projektowaniem, układem, wyglądem i grafiką. Zabronione jest powielanie inaczej, niż zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych zasad i warunków.

DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne, ani aktualne. Materiał na tej stronie jest podawany jedynie w celach ogólnych i nie powinien być wykorzystywany jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultowania się z podstawowymi, bardziej dokładnymi, bardziej kompletnymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Poleganie tylko na materiałach na tej witrynie odbywa się w całości na własne ryzyko.

Ta witryna może zawierać pewne historyczne informacje. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i są udostępnione tylko w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji w naszej witrynie. Zgadzasz się, że to na tobie spoczywa obowiązek monitorowania zmian w naszej witrynie.

MODYFIKACJE USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zakończenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) bez uprzedzenia, w dowolnym momencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec ciebie, ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

PRODUKTY LUB USŁUGI

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej.

Dokładamy wszelkich starań, aby możliwie jak najdokładniej przedstawić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa indywidualnie. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub cen produktów mogą ulec zmianie według własnego uznania, w każdej chwili, bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania sprzedaży każdego produktu w dowolnej chwili. Każda oferta na produkt lub usługę wykonana na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona w danym miejscu.

Nie gwarantujemy, że jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskiwanych przez państwa będzie spełniać wasze oczekiwania, lub że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia jakiegokolwiek twojego zamówienia. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione przez osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub na tym samym koncie klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówień, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku dokonania zmian lub anulowania zamówienia możemy spróbować powiadomić cię, kontaktując się poprzez adres e-mail i/lub pod adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszym mniemaniu wydają się być umieszczane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się przekazać bieżące, kompletne i dokładne informacje dotyczące zakupu i konta dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie zaktualizować konto i inne informacje, w tym adres e-mail, numer karty kredytowej i jej datę wygaśnięcia, abyśmy mogli wykonać transakcje i skontaktować się z tobą w razie potrzeby.

PŁATNOŚĆ

Możesz złożyć zamówienie PhenQ, korzystając z płatności kartami Visa, Mastercard lub American Express. Przyjmujemy również płatności za pośrednictwem systemu Przelwewy24, Skrill, Rapid Transfer, Paysafecard, Neteller i SOFORT. Wszystkie zamówienia są przetwarzane przy użyciu zaszyfrowanego 256-bitowego procesu zamówień, co oznacza, że twoje zamówienie jest w pełni prywatne i bezpieczne.

Zostaniesz obciążony deskryptorem ALW*phenq442034766771.

POLITYKA ZWROTÓW

Jesteś upoważniony do rezygnacji z Zamówienia z jakiegokolwiek powodu przed, ale nie później niż, 14 dni od otrzymania Towaru.

Najłatwiejszym sposobem na rezygnację z zakupu Towarów od nas jest przesłanie pisemnego powiadomienia o rezygnacji na adres e-mail [email protected].

Jeśli towary zostały dostarczone do ciebie przed podjęciem decyzji o anulowaniu Zamówienia, należy zwrócić Towary do nas bez zbędnej zwłoki w oryginalnym stanie i nieuszkodzone, a w każdym innym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas, że chcesz anulować zamówienie.

Jeśli anulujesz zamówienie, musisz pokryć koszty transportu za zwrócenie nam Towarów (chyba, że towary są wadliwe lub odbiegają od opisu, lub nie udało nam się dostarczyć Towarów zgodnie z zamówieniem i zastąpić towarami alternatywnymi). Musisz uważać, aby towary były prawidłowo zapakowane w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia podczas transportu.

Jeśli nie planujesz zwrotu Towarów do nas, masz obowiązek odbioru Towarów na swój koszt z adresu, na który zostały dostarczone.

UWAGI UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę wyślesz określone konkretne zgłoszenia (np. wpisy lub referencje) lub bez naszej prośby pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, lub inaczej (łącznie, “komentarze”), zgadzasz się, że w każdej chwili możemy bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób używać wszelkie uwagi przekazywane nam przez użytkowników, na dowolnych nośnikach. Jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowywania komentarzy; 2) zapłaty za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiedzi na wszelkie uwagi.

Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania, edytowania lub usuwania treści, które według nas uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, odgrażające się, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób sprzeczne lub naruszające własność intelektualną lub niniejsze Warunki świadczenia usług.

Zgadzasz się, że twoje komentarze nie naruszą prawa osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub zastrzeżonych. Użytkownik zgadza się ponadto, że komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów lub zawierać wirusy komputerowe lub inne złośliwe oprogramowanie, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej witryny. Nie wolno używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego, niż siebie lub w inny sposób wprowadzić w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za uwagi przesłane przez ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

INFORMACJE OSOBISTE

Podanie danych osobowych na stronie sklepu jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności.

BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami w naszej witrynie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje dotyczące błędów typograficznych, nieścisłości lub pominięć związanych z opisami produktów, cenami, promocjami, ofertami, kosztami wysyłki produktów, czasem dostaw i dostępnością. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub zaniechań oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, poprawiania lub objaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych prawem. Żadnej określonej daty aktualizacji lub odświeżenia stosowanych w usłudze lub na jakiejkolwiek z powiązanych witryn nie należy uważać jako działań mających na celu wskazanie, że wszystkie informacje zawarte w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Poza innymi zakazanymi zastosowaniami określonymi w Warunkach korzystania z usługi zabronione jest korzystanie z tej witryny lub jej zawartości: (a) w przypadku niezgodnego z prawem celu; (b) w celu zachęcania innych do wykonywania lub uczestnictwa w czynach niezgodnych z prawem; (c) naruszając przepisy międzynarodowe, federalne, województwa lub stanowe, zasady, prawodawstwo lub lokalne rozporządzenia; (d) naruszając nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękając, nadużywając, znieważając, szkodząc, zniesławiając, gardząc, zastraszając lub dyskryminując ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) składając fałszywe informacje lub wprowadzające w błąd; (g) przesyłając lub przekazując wirusy lub inne złośliwe kody, które będą lub mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób, który wpływa na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub związanych z nią stron internetowych, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadząc lub śledząc dane osobowe osób trzecich; (i) spamując, wyłudzając poufne informacje lub indeksując; (j) w przypadku jakichkolwiek nieprzyzwoitych lub niemoralnych celów; lub (k) ingerując w lub obchodząc zabezpieczenia Usług lub związanych z nimi stron internetowych, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia korzystania z Serwisu lub powiązanej witryny za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

ZASADY GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub bezbłędne.

Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane dzięki korzystaniu z usługi będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z tej usługi lub jej niezdolność do użytkowania odbywa się na twoją odpowiedzialność. Usługa, wszystkie produkty i usługi świadczone za pośrednictwem tej Usługi (oprócz wyraźnie określonych przez nas Usług) są dostarczane “jako” i “takimi, jakimi są dostępne” do twojego użytku, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji czy warunków jakiegokolwiek rodzaju, domniemań, włączając wszystkie domniemane gwarancje lub warunki handlowe, jakość handlową, przydatność do określonego celu, trwałość, tytuł i niezakażenie.

W żadnym wypadku PhenQ, nasi dyrektorzy, agenci, pracownicy, podmioty stowarzyszone, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikające z tego szkody, w tym, bez uszczerbku dla utraty zysków, utraconych dochodów, utraconych oszczędności, utraty danych, kosztów wymiany lub podobnych szkód, niezależnie od tego, czy są one zawarte w umowie, czy nie (w tym zaniedbania), korzystanie z jakiejkolwiek usługi lub produktów nabytych za pośrednictwem usługi lub na jakiekolwiek inne roszczenia związane w jakikolwiek sposób z użytkowaniem usługi lub jakimikolwiek produktami, w tym, między innymi, o błędy lub braki w jakiejkolwiek zawartości lub o jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek zawartości (lub produktu) zamieszczonego, przekazanego lub udostępnionego w inny sposób za pośrednictwem tej usługi, nawet jeśli zostało poinformowane o ich możliwości. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub uszkodzenia, to w takich stanach lub jurysdykcjach, nasza odpowiedzialność ogranicza się do maksymalnego dozwolonej przez prawo.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania, obronę i powstrzymanie szkodliwości wobec firmy PhenQ i jej podmiotów zależnych, podmiotów stowarzyszonych, partnerów, oficerów, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjobiorców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, brak jakichkolwiek roszczeń lub żądań, opłat adwokackich, które zostały wykonane przez osoby trzecie z powodu naruszenia niniejszych Warunków użytkowania usługi lub dokumentów, które zawierają odniesienie lub naruszenia prawa lub praw osób trzecich.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienia takie będą jednak egzekwowalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za odciętą od niniejszych Warunków świadczenia usług, to takie określenie nie wpływa na ważność i wykonalność innych pozostałych postanowień.

ZAKOŃCZENIE

Zobowiązania i odpowiedzialność stron poniesione przed dniem rozwiązania umowy przetrwają zakończenie tej umowy we wszystkich celach.

Niniejsze Warunki korzystania z usługi są skuteczne, dopóki nie zostaną wypowiedziane przez ciebie lub nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, informując nas, że nie chce już korzystać z naszych usług lub przestaje korzystać z naszej witryny.

Jeśli w naszej ocenie stwierdzimy, że nie przestrzegasz lub podejrzewamy, że nie przestrzegasz dowolnego terminu lub postanowienia niniejszych Warunków korzystania z usługi, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a ty zostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do daty zakończenia; i/lub możemy odmówić ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek jej części).

CAŁOŚĆ UMOWY

Niepowodzenie w wykonywaniu lub egzekwowaniu jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków korzystania z usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie polityki lub zasady działania publikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usług stanowią całość umowy i zrozumienia między tobą, a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między użytkownikiem, a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania z usługi).

Wszelkie niejednoznaczności w interpretacji niniejszych Warunków korzystania z usług nie będą interpretowane przeciw stronie sporządzającej.

ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI

W tej chwili możesz sprawdzić najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi, zamieszczając aktualizacje i zmiany na naszej witrynie. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny internetowej pod kątem zmian. Dalsze użycie lub dostęp do naszej witryny lub Usług po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach korzystania z usługi oznacza akceptację tych zmian.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania o Warunki korzystania z usługi należy przesyłać do nas  na adres [email protected] lub za pośrednictwem poczty na

ADRES FIRMY

WOLFSON BRANDS (UK) LIMITED
12 Payne Street
Glasgow
G4 0LF
United Kingdom